​5th  Anniversary

โทร +66 (0) 2 077 4149

วิธีการชำระเงิน

รายละเอียดและขั้นตอนการชำระค่าบริการ

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ฟรี ! ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างธนาคาร ผ่านระบบ Internet Banking

ธนาคาร   กรุงไทย                   สาขา  ลาดปลาเค้า 41                 ประเภทบัญชี   ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี  วรัลภัทร มาคงกุล     เลขที่  199-022-6752

ธนาคาร   กรุงเทพ                   สาขา  บางกะปิ                             ประเภทบัญชี   ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี  วรัลภัทร มาคงกุล     เลขที่  105-486-1842

ธนาคาร   ไทยพาณิชย์            สาขา  เซ็นจูรี่เดอะมูฟวี่พลาซ่า      ประเภทบัญชี   ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี  วรัลภัทร มาคงกุล     เลขที่  208-207-0552

กรุณาตรวจสอบเลขบัญชีก่อนการโอนเงินทุกครั้ง  Bluebird Booking  ไม่รับการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้

คุณสามารถโอนเงินผ่านธนาคารในทางเลือกที่คุณสะดวก ไม่ว่าจะเป็น การโอนผ่านตู้ ATM , โอนผ่านธนาคาร , หรือ ใช้บริการ internet-banking ของแต่ละธนาคาร (วิธีการอาจแตกต่างกันในแต่ละธนาคาร)

ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต VISA / Master Card / JCB / Union Pay

มีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน 3.5% สำหรับบัตรเครดิต VISA / Master Card
* หากต้องการชำระเงินด้วยวิธีนี้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราค่ะ *

ระบบชำระเงินผ่านบัตรเครดิตของเรานั้น มีการติดตั้ง SSL Certificate แบบ 128bit ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลใช้สำหรับเข้ารหัสปกป้องการโจรกรรมข้อมูล โดย Certificate ที่เราใช้งานเป็น Certificate ที่อนุมัติโดย Verisign ซึ่งเป็น Certificate Authority ที่ได้รับการยอมรับกันทั่วโลก และเป็นแบบเดียวกับที่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินส่วนใหญ่ใช้บริการอยู่

นอกจากนั้นทางเรายังรองรับระบบ VBV (Verified By VISA) และระบบ MasterCard Secure Code ซึ่งเป็นระบบป้องกันการใช้งานบัตรเครดิตของผู้อื่น โดยระบบจะสอบถามรหัสผ่านประจำบัตรเครดิต เพื่อเป็นการปกป้องผู้ใช้บัตร และเป็นการช่วยกรอง การสั่งซื้อที่ถูกต้องสมบูรณ์

** การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หากมีการยกเลิกการใช้บริการ (Ticket Refund)
จะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตทุกกรณี การคืนเงินจะเป็นไปตามเงื่อนไขบัตรโดยสาร ณ เวลาที่ทำสำรองบัตรโดยสาร และทางบริษัทจะทำการคืนค่าบัตรโดยสาร ผ่านบัญชีธนาคารของผู้ที่เดินทางเท่านั้นค่ะ

คลิ๊กที่นี่ ....
เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา