ติดต่อโทร : 087-795-6086

เส้นทางล่องเรือ Costa Victoria

ล่องเรือสำราญสัญชาติอิตาเลี่ยน คอสต้า วิคตอเรีย พักผ่อนสบายๆ บนเรือ สนุกสนานกับกิจกรรมหลากหลาย อิ่มอร่อยกับอาหารครบ 3 มื้อและอาหารว่างตลอด 24 ชม

Posted On  20/09/2017 - BluebirdBooking

ล่องเรือคอสต้า วิคตอเรีย   (Costa Victoria) 

ติดต่อสอบถาม
ข้อมูลเรือคอสตา วิคตอเรีย (Costa Victoria)
ระวางขับน้ำสุทธิ
ความยาว
ความกว้าง
ความเร็วเรือโดยเฉลี่ย (Knots)
ความเร็วสูงสุด (Knots)
จำนวนผู้โดยสาร  
จำนวนลูกเรือ
จำนวนชั้น 
จำนวนห้องพักผู้โดยสาร​


:  75,166 กลอสตัน
:  828 ฟุต 
:  105 ฟุต
:  22 kn
:  24 kn
:  2,394 คน
:  790 คน
:  12 ชั้น
:  964 ห้อง


Cruise ID:    BB001      เริ่มต้นเพียง    10,900     บาท/ท่าน

ล่องเรือคอสต้า วิคตอเรีย   (Costa Victoria) 

เส้นทาง :  ปีนัง - สิงคโปร์ - มะละกา - ปีนัง
ระยะเวลาเดินทาง :   4 วัน 3 คืน

ราคาห้องพักบนเรือ
(ราคาต่อท่าน)​​
Inside / ห้องพักด้านใน ไม่มีหน้าต่าง

Outside / ห้องพักด้านใน มีหน้าต่าง
Balcony / ห้องพักมีระเบียง

Service Charge / Pax
ชำระบนเรือ
ช่วงเวลาเดินทาง 2017
NOV :  07-10, 14-17, 21-24
DEC  :  26-29


      Classic                  Premium

Cruise ID:    BB001

SINGAPORE  &  MALACCA

10,900.-
12,000.-
13,000.-
11,500,-
12,500,-
13,500,-

Day    Port

1  Penang
2  Singapore
3  Malacca
4  Penang

Arrival

    --    
14:00
08:00
08:00

Departure

14:00
22:00
15:00
    --

ผู้ใหญ่ : 40.50 USD
เด็กอายุ 4-12 ปี : 20.25 USD
เด็กต่ำกว่า 4 ปี : 
ฟรี

** ราคาพิเศษนี้จองภายใน 31 ตุลาคม 2560 เท่านั้น
** ราคาพิเศษนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่าง และอาจไม่มีให้บริการ

ราคานี้รวม:

▼ 
ค่าห้องพักบนเรือ ห้องพักคู่ห้องละ 2 ท่าน / 3 คืน
▼ ภาษีท่าเรือ และค่าประกันภัยบนเรือ
▼ อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)
ราคานี้ไม่รวม:

▼ 
ค่าวีซ่า (ถ้ามี), ค่าทัวร์บนฝั่ง, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
▼ ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่ารถรับ-ส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน, ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
▼ ค่าทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ท่านละ 40.50 USD | เด็กท่านละ 20.25 USD | เด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี ฟรี

Cruise ID:    BB002      เริ่มต้นเพียง    13,500     บาท/ท่าน

ล่องเรือคอสต้า วิคตอเรีย   (Costa Victoria) 

เส้นทาง :  ปีนัง - สิงคโปร์ - ภูเก็ต - ปีนัง
ระยะเวลาเดินทาง :   5 วัน 4 คืน

ราคาห้องพักบนเรือ
(ราคาต่อท่าน)​​


Inside / ห้องพักด้านใน ไม่มีหน้าต่าง

Outside / ห้องพักด้านใน มีหน้าต่าง
Balcony / ห้องพักมีระเบียง

Service Charge / Pax
ชำระบนเรือ
ช่วงเวลาเดินทาง 2017 - 2018
NOV :  10-14, 17-21
DEC  :  06-10, 22-26*
JAN   :  01-05 
* Peak-period ชำระเงินเพิ่ม 3,500 บาท

      Classic                  Premium

Cruise ID:    BB002

SINGAPORE  &  PHUKET

Day    Port

1  Penang
2  Singapore
3  Cruising
4  Phuket
5  Penang

Arrival

    --    
14:00
    --
08:00
​08:00

Departure

14:00
22:00
    --
18:00
​    --

13,500.-
14,500.-
15,500.-
14,000,-
15,000,-
16,000,-
ผู้ใหญ่ : 54.00 USD
เด็กอายุ 4-12 ปี : 27.00 USD
เด็กต่ำกว่า 4 ปี : 
ฟรี

Period :   06Dec -- Penang Departure time : 1300

** ราคาพิเศษนี้จองภายใน 31 ตุลาคม 2560 เท่านั้น
** ราคาพิเศษนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่าง และอาจไม่มีให้บริการ

ราคานี้รวม:

▼ 
ค่าห้องพักบนเรือ ห้องพักคู่ห้องละ 2 ท่าน / 4 คืน
▼ ภาษีท่าเรือ และค่าประกันภัยบนเรือ
▼ อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)
ราคานี้ไม่รวม:

▼ 
ค่าวีซ่า (ถ้ามี), ค่าทัวร์บนฝั่ง, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
▼ ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่ารถรับ-ส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน, ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
▼ ค่าทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ท่านละ 54.00 USD | เด็กท่านละ 27.00 USD | เด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี ฟรี

Cruise ID:    BB003      เริ่มต้นเพียง 11,000     บาท/ท่าน

ล่องเรือคอสต้า วิคตอเรีย   (Costa Victoria) 

เส้นทาง :  สิงคโปร์ - มะละกา - ปีนัง - สิงคโปร์
ระยะเวลาเดินทาง :   4 วัน 3 คืน

ราคาห้องพักบนเรือ
(ราคาต่อท่าน)​​


​​​

Inside / ห้องพักด้านใน ไม่มีหน้าต่าง

Outside / ห้องพักด้านใน มีหน้าต่าง
Balcony / ห้องพักมีระเบียง

Service Charge / Pax
ชำระบนเรือ
ช่วงเวลาเดินทาง 2017
NOV :  08-11, 15-18, 22-25, 29-02      Classic                  Premium

Cruise ID:    BB003

SINGAPORE  &  MALAYSIA

Day    Port

1  Singapore
2  Melaca
3  Penang
4  Singapore

Arrival

    --    
08:00
08:00
14:00

Departure

22:00
15:00
14:00
​    --

  11,000.-
  14,500.-
  15,500.-
11,500,-
15,000,-
16,500,-
ผู้ใหญ่ : 40.50 USD
เด็กอายุ 4-12 ปี : 20.50 USD
เด็กต่ำกว่า 4 ปี : 
ฟรี

** ราคาพิเศษนี้จองภายใน 31 ตุลาคม 2560 เท่านั้น
** ราคาพิเศษนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่าง และอาจไม่มีให้บริการ
ราคานี้รวม:

▼ 
ค่าห้องพักบนเรือ ห้องพักคู่ห้องละ 2 ท่าน / 2 คืน
▼ ภาษีท่าเรือ และค่าประกันภัยบนเรือ
▼ อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)
ราคานี้ไม่รวม:

▼ 
ค่าวีซ่า (ถ้ามี), ค่าทัวร์บนฝั่ง, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
▼ ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่ารถรับ-ส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน, ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
▼ ค่าทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ท่านละ 40.50 USD | เด็กท่านละ 20.50 USD | เด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี ฟรี
​​บัตรท่องเที่ยวสิงคโปร์ ราคาประหยัด:    https://goo.gl/wb23Eb
จองโรงแรม ผ่าน Agoda:    https://goo.gl/bKz5iz
จองบัตรโดยสารหมู่คณะ:    https://goo.gl/jYbmLJ
-----------------------------------------------------