โทร +66 (0) 2 077 4149

 ​5th  Anniversary

บินตรงสู่  กรุงโซล

ตั๋วบินไปเกาหลีราคาถูก บินตรงสุวรรณภูมิสู่กรุงโซล เกาหลีใต้ ทุกวัน.

Posted On 30/07/2017 - BluebirdBooking

จองตั๋วเครื่องบิน

บินตรงสู่กรุงโซล ราคาประหยัด

ตั๋วเครื่องบินราคาถูกจากกรุงเทพไปกรุงโซล เกาหลีใต้

จองด่วน:   ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ช่วงเวลาเดินทาง:  
01 พฤศจิการยน 2560  – 31 มีนาคม 2561
ออกเดินทางเริ่มต้นจาก กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)

โซล (ICN)

​​
14,800  บาท
​​** เงื่อนไขบัตรโดยสาร

 • สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 • สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้  – 31 มีนาคม 2561
 • ราคาที่แจ้งรวมภาษี และค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว
 • ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนภาษี ณ วันออกตั๋ว
 • ตั๋วอายุ 1 เดือน เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ภายในอายุตั๋ว
 • ออกตั๋วแล้วไม่เดินทางต้องการยกเลิกขอคืนเงิน เสียค่าธรรมเนียม 5,000 บาท
 • ต้องสำรองที่นั่งก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
 • ฟรี กระเป๋าขึ้นเครื่อง 10 กิโลกรัม และโหลดสัมภาระได้ 23 กิโลกรัม
 • ฟรี บริการขนมและน้ำดื่มบนเครื่อง
 • ฟรี เลือกที่นั่งที่ชอบได้ล่วงหน้า ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • จำนวนที่นั่งมีจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
​​บัตรท่องเที่ยวสิงคโปร์ ราคาประหยัด:    https://goo.gl/wb23Eb
จองโรงแรม ผ่าน Agoda:    https://goo.gl/bKz5iz
จองบัตรโดยสารหมู่คณะ:    https://goo.gl/jYbmLJ
-----------------------------------------------------